Hakkımızda

Anasayfa / Haberler / Hakkımızda

Hakkımızda

Geçtiğimiz yüzyılın son çeyreğinden itibaren, yaşanan sosyoekonomik dönüşümler her anlamda ülkemizi etkiledi. 1950’li yıllarda başlayan göç dalgasıyla birlikte nüfusun %90’ı köylerden kentlere göç etti. Bu nevi sert dönüşümlerin yaşanmasının sonucu olarak içtimai ve geleneksel bağlar büyük oranda değişime uğradı. Bu değişimler insanların bireyselleşmesine sebep olmakla beraber, onlarda; sosyal, kültürel, psikolojik ve ekonomik marazlar meydana getirdi. Tüm bu sorunlar, geleneksel bağları koparılan, bireyselleşen ve yalnızlaşan gençlerimizin içtimai hayatta gerekli sosyal bağları kuramamasına ve talep ettiği iş imkanlarına sahip olamadığı için evlenebilecek miktarda maddi birikim yapamamasına sebep oldu.

Günümüzde ise evlilik çağına gelmiş gençlerin evlenebilmesi için gerekli olan ekonomik yeterlilik çiftlerin kültürüne ve yaşadıkları bölgeye göre değişkenlik arz etmektedir. Ancak çiftlerimizin birçoğu “bir kere evleniyorum zaten” gibi masum bir düşünceyle ihtiyaçları olmayan ve alım güçlerini aşacak şekilde evlilik harcamaları yapıyor ve yapmış oldukları harcamalar neticesinde genç çiftlerimize yüklenen borçlar, onların en güzel yıllarını ipotek altına alıyor. Bu gibi durumların ortaya çıkarttığı ekonomik sorunlar yeni evlenen çiftlerin ayrılmasına sebep olurken, evlenme çağı gelen gençlerimizin de yeterli imkanlara sahip olana kadar evliliklerini ertelemesine sebep oluyor.

Türkiye İstatistik Kurumunun yapmış olduğu araştırmaya göre erkeklerde evlilik yaşı 2001 yılında ortalama 26 iken 2020 yılında bu ortalama 28’e, kadınlarda ise 2001 yılında ortalama 21’iken 2020 yılında 25’e yükseldiği ortaya çıkmıştır. Yine TÜİK’in yaptığı bir araştırmaya göre boşanmaların %35’i evliliğin ilk beş yılında gerçekleşirken bu boşanmaların nedenleri araştırıldığında %42’yle maddi imkansızlığın ikinci sırada yer aldığı tespit edilmiştir.

Dijital dünyanın özellikle gençleri cezbettiği modern zamanda, sosyal medyanın büyüsüne kapılıp her arzuladığı ürünü ihtiyacı varmış gibi almak isteyen gençlerimiz, aslında bu şatafat dolu dünyadan kendilerini sıyırdıklarında abartılı düğün alışverişlerinin ve gösterişli düğünlerin aile saadetlerine halel getirdiğini görecek ve aile saadetinin, “bir kere evleniyorum zaten” cümlesinin masumiyetine aldanıp yapmış oldukları masraftan çok daha önemli olduğunu anlayacaktır.

Tüm bu sorunları gözlemleyen ve dert edinen gönüllü bir grup tarafından kurulan Karz-ı Hasen Vakfı; hayatlarını idame ettirebilecek yeterliliği olduğu halde, maddi imkansızlıklardan dolayı ev kuracak birikimi olmayan ve evlenmeyi erteleyen gençlere yardımcı olmanın hem sosyal hem de dini bir yükümlülük olduğu bilinciyle hareket ederek, evlenecek çiftlerimize, ihtiyaçları olan maddi yardımı Genç Yuva Kooperatifi aracılığıyla temin edilmesini sağlamaktadır.

Vakfımızın Amacı;
Aile kurumunun kurulması, korunması, geliştirilmesi, devam ettirilmesi, aile kurumunun mümkün ve muhtemel sorunlarının çözüme kavuşturulması için ihtiyaç duyulacak her türlü maddi ve manevi yardımın sağlanması ile bu konularla alakalı eğitim, öğretim, rehberlik, danışmanlık, hakemlik faaliyetlerinin yapılması, yaptırılması, teşvik edilmesi, desteklenmesidir.

Karz-ı Hasen Nedir?
Kelime manası olarak “güzel borç” anlamına gelen ve Kur’ani bir terim olan “karz-ı hasen”, kişinin herhangi bir çıkar gözetmeden, karşılığını sadece Allah’tan bekleyerek verdiği borçtur.

Verdiğinin kat kat fazlasını kendisine ödemesi için Allah'a güzel bir borç (isteyene faizsiz ödünç) verecek yok mu? Darlık veren de bolluk veren de Allah'tır. Sadece O'na döndürüleceksiniz. (Bakara Suresi / 245. Ayet)

Istılahi manada “Karz-ı Hasen”; kişinin malının bir kısmını ihtiyaç sahibine borç olarak vermesi, ihtiyaç sahibinin de aldığı borcu zamanında aynı şekil ve şartlarda geri ödemesidir. Kur an-ı Kerim’de 12 yerde bu kavram mecazi olarak "Allah a güzel bir şekilde borç veren (karz-ı hasen)" anlamında ifade edilmiş, borç veren kimseye de bunun kat kat fazlasının ödeneceğinden bahsedilmiştir. “Kim Allah’a bir karzı hasene verirse Allah ona kat kat mükafat verecektir.”

Tüm bu müjdelere nail olma gaye edinen gönüllü bir topluluğun kurduğu Karz-ı Hasen Vakfı, bu iyiliğin önce kendi coğrafyamıza sonra tüm insanlığa yayılmasını niyaz eden ve yapmış olduğu yardımlardan hiçbir şekilde menfaat talep etmeyen bir vakıftır.