Tacir

Anasayfa / Blog / Tacir

Ticâret, hayatın inkâr edilemez bir parçasıdır. Ticâret ehli sayesinde nice insan çalışma imkânı bulur, kıymetli mesleğin ehli de kıymetlidir. Eğer bu mesleğin ve ehlinin itibarı yara almışsa, iyileştirmek ve hak ettiği mertebeye yeniden yükseltmek yine ehlinin elindedir. Peygamber Efendimiz (sav) ”Doğru sözlü, işinde ve sözünde güvenilir bir tâcir; nebîler, sıddîkler ve şehidlerle birlikte olacaktır.” (Tirmizî, Büyû, 3-515) buyurmuşlardır. Hadis, doğru sözlü olanlar, ticaretini dürüst yapanlar, malı kaliteli, ahlâkı güzel olanlar, kendisine güven duyulanlar için müjdedir.

Dürüstlüğünü, dünyalık kazanma hırsına kurban edenler, helal ve harama aldırmayanlar için de ikazdır. Ticari alanda da bu nevi gönle güven veren, hayra vesile olma ve iyilik yapma duyguları taşıyan insanlara ihtiyaç vardır. Özü-sözü doğru insanların sayısının arttığını, ticarî hayata onların hâkim olduğunu düşününüz. Bu huzur, güven, itimat ve bereket getirecektir. Tedirginlik ve güvensizlik bulutlarını dağıtacaktır.

İyi duygular gönülden gönüle hızla yayılacaktır. İnsanlar yarınlarına daha güvenli bakar, daha uzun vadeli adımlar atar hale gelecektir. Bu nedenle doğru sözlü ve güvenilir bir tacir olmak kişiye ecir, mesleğe izzet ve şeref kazandırır!